Roller Guide Rails

RIHOO ແມ່ນຜູ້ຜະລິດຂອງຈີນສໍາລັບເສັ້ນທາງລ້ຽວລ້ຽວ, ເພື່ອສະຫນອງເສັ້ນທາງຄູ່ມືທີ່ມີມາດຕະຖານແລະວັດສະດຸທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແລະພາຍໃຕ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າເພື່ອນໍາເອົາວິທີແກ້ໄຂຈາກການອອກແບບໄປສູ່ການຜະລິດ. ພວກເຮົາເຮັດໃຫ້ຫຼັກຊັບສໍາລັບຜະລິດຕະພັນພິເສດບາງຢ່າງ - ເສັ້ນທາງການຂັບເຄື່ອນລູກສອນ, ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຕ້ອງການຢູ່ໃນປະລິມານຂະຫນາດນ້ອຍ, ພວກເຮົາຍັງສາມາດສະຫນອງໃຫ້ທ່ານໃນເວລາທີ່ມອບໃຫ້ໄວ.
View as